Historie

In 1331 is het Sint-Hubertusgilde opgericht. Afkomstig van de schepenbank te Deurne valt af te leiden, dat  het gilde al omstreeks 1620 tradities kende. Het gilde is uit de nood geboren. Haar oorspronkelijke taak was het bewaken van eigendommen van de plaatselijke bevolking in tijden dat bescherming tegen vreemde troepen en vagebonden maar al te vaak nodig was. In 1831 is het Gilde ook opgetrokken om voor Koning en Vaderland te dienen. Het gilde heeft toen 3 jaar door Hollandse steden getrokken om bewakingsdiensten uit oefenen.

Toen het gilde steeds meer diensten ging verrichten op kerkelijk terrein, werd zij, in 1519, als kerkelijke instelling erkend, wat ook af te leiden is uit de aanhef van statuten, die omstreeks 1660 werden vastgelegd. Diensten op kerkelijk terrein waren het bij gelegenheid verlenen van hand- en spandiensten, het begeleiden van processies in de kerk, het organiseren van inzamelingsacties ten behoeve van kerkelijke evenement etc.

Ook in het recente verleden werd de inzet van het Gilde gevraagd. Zo was er de”klokkenactie”  in 1949, de aanschaf van nieuwe klokken ter vervanging van de in de oorlog geroofde klokken een succesvol werk van de schut. In de oorlogsjaren 1940-19454 is een niet nauwkeurig bekend deel van het zilverbezit verloren gegaan. Het was in 1720 voor het eerst, dat een Koning vergezeld was van zijn echtgenote, de Koningin. Op het oudste Koningsschild dat in bezit van het Gilde  en uit 1720 dateert, staat vermeld: Willemijn Berkers, huisvrouw van Eymer Gossen.

Koningschieten:
Hoogtepunt rondom de kermis mag gezien worden de strijd om de Koningstitel. De kermis vond tot 1842 plaats op de 2e zondag na Pasen. Vanaf 1853 wordt de kermis in Liessel gehouden op de 4e zondag van Augustus.

Vanaf Sint-Jan (24 juni) beginnen feitelijk de voorbereidingen op het 4-jaarlijkse Koningschieten tijdens de kermis op maandag. Vanaf die datum bestaat het Gilde officieel nog uit 2 personen, namelijk de oude en de jonge deken(penningmeester en secretaris). Oftewel het gilde sluimert. Om deze reden geschiedt het optrekken naar de schietboom niet in uniform. Voorop gaat de tamboer met de oude koperen trom die voorzien is van het volgende opschrift: Goord Dirck Mennen en Jan Verberne, Dekens in de Guld van S. Huybert tot Leyssel. Anno 1775.

Na de tamboer volgen de drager van het vaandel, de te plaatsen houten vogel, het Koningsvest met de Koningsschilden en de verdere benodigde attributen. Zij trekken rond de schietboom ter vrijwaring van de zogenaamde “boze geesten”. Nadat de vogel op de schietboom is geplaatst, leest de hoofdman de na te komen regels voor, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de verplichtingen van de nieuwe Koning. De Pastoor, Burgemeester en Wethouders en ook de aftredende Koning beginnen het schieten. Daarna wordt geschoten in volgorde(middels de gehouden loting). Wie de vogel afschiet, en deze opraapt, mag zich voor 4 jaar Koning noemen van het Gilde. Raapt hij hem niet op, dan moet hij een vat bier schenken aan het Gilde. Het is nog maar 2 keer gebeurd, dat 1 persoon twee keer achter elkaar, dus 2 periodes van 4 jaar, zich tot Koning schoot. Iemand die zich 3 keer in successie tot Koning schiet, behaalt het Keizerschap voor het leven, maar dit is nog nooit voorgekomen.

Na het omhangen van het Koningsvest en de zilveren vogel, daterend uit 1741, door de hoofdman loopt de nieuwe Koning onder tromgeroffel over het hoofdvaandel. Dit ten teken van aanvaarding van het Koningschap. Behalve door de nieuwe Koning is dit privelege uitsluitend weggelegd voor de regerende Koningin en de bisschop. Daarna gaat men terug naar het Gildehuis, alwaar de handwassing plaatsvindt. Dit gebeurt door de uitbaatster van het Gildehuis, waarna de nieuwe Koning een “zilveren” muntstuks in de koperen bak zal werpen. Hierna vind het verpachten van de attributen plaats. Te weten, Gildetrom, hoofdvaandel, kapiteinsstok en de commandantstok. Diegene die een van deze attributen pacht komt voor 4 jaar in het bestuur. Het bestuur bestaat vanaf die tijd voor 4 jaar uit: het dagelijks bestuur(hoofdman, jonge deken(secretaris) en oud deken(penningmeester)) de 4 bestuursleden die een attribuut gepacht hebben en de nieuwe Koning. De nieuwe Koning heeft geen stemrecht. ‘s-avonds krijgt de nieuwe Koning met eventueel z’n Koningin een receptie aangeboden die wordt bezocht door familie, diverse mensen uit Liessel, maar ook door verschillende Gilden uit Kring Peelland. Op dinsdag en woensdag wordt de nieuwe Koning begroet en verwelkomd met  diverse Erebogen die door de verschillende buurtschappen zijn opgericht.

Het oprichten van de Erebogen gebeurt, volgens zeggen, al vanaf een paar honderd jaar geleden. Vroeger zorgde alleen de jongeren ervoor dat de Erebogen gezet werden. De jonge meisjes waren al weken hiervoor begonnen met “kronen”. Zij maakten namelijk de papieren bloemen, vaak honderden, die als decoratie gebruikt werden in de boog. Omdat gezinnen tegenwoordig kleiner zijn werken ook de volwassenen mee. “Leve de Koning” is het vrijwel algemeen gebruikte opschrift van een ereboog. Vele bogen zijn bedekt met takken van sparren en coniferen, maar er zijn ook buurtschappen die er heide en gerst in verwerken. De Erebogen zorgen voor de verbroedering in het dorp, omdat de buurtschappen er tevens een feest van maken. De jongeren van de verschillende buurtschappen trokken er vroeger en nu nog met een tractor en “platte” wagen rond om alle andere Erebogen te bewonderen. Tevens is een fietsroute uit geschreven met een wedstrijdelement, zodat men ook per fiets deze Erebogen kan zien. 4 jaar terug betrof de fietsroute ± 25 km. De Erebogen worden tevens door een jury beoordeeld.

De prijsuitreiking hiervan wordt bekend gemaakt op het zogenaamde Bogenbal. Dit bal wordt georganiseerd door het Gilde met als bedoeling de mensen die meegewerkt hebben aan het vervaardigen van de Erebogen te bedanken voor hun inzet. De Erebogen mogen uiterlijk 1 week blijven staan. In verband met het Koningschieten wordt de Kermis ook met 1 dag verlengd, zodat iedereen in gelegenheid is de Erebogen te bezichtigen.

Leuke anekdote omtrent het Koningschieten:

In 1971 werd er geschoten om de Koningstitel. Men had al een paar uur geschoten met een gewoon geweer zonder dat de vogel aanstalte maakte om naar beneden te komen. Aan de toenmalige politieagent, Dhr. v. Balkom, werd gevraagd of men een jachtgeweer mocht halen om de vogel alsnog naar beneden te halen. Hij had er geen probleem mee en zo gebeurde het dat men doorging met schieten met een jachtgeweer.Nu blijkt, dat met zo’n jachtgeweer schieten men een flinke terugslag heeft wat verscheidene afgeschaafde gezichten e.d. opleverde. Het was uiteindelijk Harrie Hikspoors die met een welgemikt schot hagel de vogel aan gruzelementen schoot en zich zodoende tot Koning mocht laten kronen.

615 gedachten over “Historie

 1. Pingback: Beverly Bultron
 2. Pingback: Lila Lovely
 3. Pingback: Taonga 2023
 4. Pingback: leaked video
 5. Pingback: leak
 6. Pingback: Lost Keys
 7. Pingback: valentines gift
 8. Pingback: natural sunscreen
 9. Pingback: lock replacement
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: 카지노
 16. Pingback: Click Here
 17. Pingback: allure beauty box
 18. Pingback: ThredUp Haul
 19. Pingback: allure beauty box
 20. Pingback: allure beauty box
 21. Pingback: ThredUp Haul
 22. Pingback: ThredUp Haul
 23. Pingback: ThredUp Haul
 24. Pingback: allure beauty box
 25. Pingback: over hard eggs
 26. Pingback: rumble.com/pair
 27. Pingback: Click Here
 28. Pingback: calcilux
 29. Pingback: high protein
 30. Pingback: bird food
 31. Pingback: lori food
 32. Pingback: Click Here
 33. Pingback: jagojp
 34. Pingback: Click Here
 35. Pingback: Click Here
 36. Pingback: Click Here
 37. Pingback: Click Here
 38. Pingback: Click Here
 39. Pingback: Click Here
 40. Pingback: Click Here
 41. Pingback: best skincare
 42. Pingback: allure beauty box
 43. Pingback: best beauty 2023
 44. Pingback: best beauty 2023
 45. Pingback: allure beauty box
 46. Pingback: Click Here
 47. Pingback: Click Here
 48. Pingback: allure January
 49. Pingback: Click Here
 50. Pingback: Click Here
 51. Pingback: Click Here
 52. Pingback: Click Here
 53. Pingback: Click Here
 54. Pingback: Click Here
 55. Pingback: Click Here
 56. Pingback: Click Here
 57. Pingback: Click Here
 58. Pingback: Click Here
 59. Pingback: Click Here
 60. Pingback: Click Here
 61. Pingback: Play Together hack
 62. Pingback: Click Here
 63. Pingback: Click Here
 64. Pingback: emigrar a Canada
 65. Pingback: emigrar a Canada
 66. Pingback: Click Here
 67. Pingback: Click Here
 68. Pingback: Click Here
 69. Pingback: Click Here
 70. Pingback: Click Here
 71. Pingback: Click Here
 72. Pingback: Click Here
 73. Pingback: Click Here
 74. Pingback: Click Here
 75. Pingback: Click Here
 76. Pingback: Click Here
 77. Pingback: Click Here
 78. Pingback: Click Here
 79. Pingback: Click Here
 80. Pingback: Click Here
 81. Pingback: Click Here
 82. Pingback: Click Here
 83. Pingback: Click Here
 84. Pingback: Click Here
 85. Pingback: Click Here
 86. Pingback: Click Here
 87. Pingback: Click Here
 88. Pingback: Click Here
 89. Pingback: florisis huedin
 90. Pingback: florarie florisis
 91. Pingback: Click Here
 92. Pingback: Click Here
 93. Pingback: Click Here
 94. Pingback: Click Here
 95. Pingback: Click Here
 96. Pingback: Click Here
 97. Pingback: Click Here
 98. Pingback: Click Here
 99. Pingback: Click Here
 100. Pingback: Click Here
 101. Pingback: Click Here
 102. Pingback: Click Here
 103. Pingback: Click Here
 104. Pingback: Click Here
 105. Pingback: Click Here
 106. Pingback: Click Here
 107. Pingback: Click Here
 108. Pingback: Click Here
 109. Pingback: Click Here
 110. Pingback: Click Here
 111. Pingback: Weddings
 112. Pingback: veckostädning
 113. Pingback: storstädning
 114. Pingback: storstädning
 115. Pingback: städföretag
 116. Pingback: byggstädning
 117. Pingback: Refer and Earn
 118. Pingback: ssstiktok
 119. Pingback: Google reviews
 120. Pingback: dad joke meme
 121. Pingback: 2023 Books
 122. Pingback: burial place
 123. Pingback: memorial
 124. Pingback: funeral directory
 125. Pingback: obituary
 126. Pingback: ny annonse
 127. Pingback: gratis annonser
 128. Pingback: gratis annonsering
 129. Pingback: IRA Empire
 130. Pingback: little kids stuff
 131. Pingback: shoes
 132. Pingback: rent golf cart
 133. Pingback: Solid Wood TV Unit
 134. Pingback: betting tips today
 135. Pingback: Carrom Pool game
 136. Pingback: Episode store
 137. Pingback: Chirurgie Tunisie
 138. Pingback: best startup books
 139. Pingback: 30 60 90 Triangles
 140. Pingback: 30 60 90 Triangles
 141. Pingback: 30 60 90 Triangles
 142. Pingback: Sky view dubai
 143. Pingback: cbd
 144. Pingback: Oracle Academy
 145. Pingback: Faculty success
 146. Pingback: MSc in pharmacy
 147. Pingback: Dental clinic
 148. Pingback: fue
 149. Pingback: ????? ??????
 150. Pingback: Online Education
 151. Pingback: Prof. Esraa Esmat
 152. Pingback: MBA tuition fees
 153. Pingback: Spectrophotometer
 154. Pingback: fue
 155. Pingback: fue
 156. Pingback: Pharmacy's PHD
 157. Pingback: Pharmacy's Diploma
 158. Pingback: cage ufc
 159. Pingback: cage crossfit
 160. Pingback: Fiverr Earn
 161. Pingback: Fiverr Earn
 162. Pingback: Fiverr Earn
 163. Pingback: Fiverr Earn
 164. Pingback: Fiverr Earn
 165. Pingback: Fiverr Earn
 166. Pingback: Fiverr Earn
 167. Pingback: Fiverr Earn
 168. Pingback: Fiverr Earn
 169. Pingback: Fiverr Earn
 170. Pingback: Fiverr Earn
 171. Pingback: Fiverr Earn
 172. Pingback: Fiverr Earn
 173. Pingback: Fiverr Earn
 174. Pingback: Fiverr Earn
 175. Pingback: fiverrearn.com
 176. Pingback: fiverrearn.com
 177. Pingback: fiverrearn.com
 178. Pingback: fiverrearn.com
 179. Pingback: fiverrearn.com
 180. Pingback: fiverrearn.com
 181. Pingback: fiverrearn.com
 182. Pingback: fiverrearn.com
 183. Pingback: TLI
 184. Pingback: prodentim
 185. Pingback: fiverrearn.com
 186. Pingback: french bulldog
 187. Pingback: fiverrearn.com
 188. Pingback: fiverrearn.com
 189. Pingback: fiverrearn.com
 190. Pingback: aussie doodle dog
 191. Pingback: fluffy frenchies
 192. Pingback: springer doodle
 193. Pingback: dog kennel
 194. Pingback: jute rugs
 195. Pingback: Yo.fan approval
 196. Pingback: micro frenchies
 197. Pingback: tom kings kennel
 198. Pingback: frenchie colors
 199. Pingback: best Samsung
 200. Pingback: smartphones
 201. Pingback: future university
 202. Pingback: future university
 203. Pingback: future university
 204. Pingback: future university
 205. Pingback: future university
 206. Pingback: rolex hoodie
 207. Pingback: Local movers
 208. Pingback: Organized moving
 209. Pingback: Coach
 210. Pingback: pupuk cair
 211. Pingback: partners
 212. Pingback: essays on the help
 213. Pingback: livpure supplement
 214. Pingback: rutgers essay help
 215. Pingback: live sex cams
 216. Pingback: live sex cams
 217. Pingback: 10 mg tadalafil
 218. Pingback: cialis viagara
 219. Pingback: Kuliah Termurah
 220. Pingback: FiverrEarn
 221. Pingback: FiverrEarn
 222. Pingback: FiverrEarn
 223. Pingback: FiverrEarn
 224. Pingback: FiverrEarn
 225. Pingback: best price
 226. Pingback: viagra uk otc
 227. Pingback: valtrex euphoria
 228. Pingback: nolvadex esperma
 229. Pingback: cheap sex cams
 230. Pingback: flagyl sprinkles
 231. Pingback: zoloft can t sleep
 232. Pingback: who makes lexapro
 233. Pingback: cymbalta skin rash
 234. Pingback: live sex cams
 235. Pingback: live sex cams
 236. Pingback: dog cephalexin
 237. Pingback: rare breed-trigger
 238. Pingback: 늑대닷컴
 239. Pingback: nangs near me
 240. Pingback: allgame
 241. Pingback: 918kiss
 242. Pingback: หวย24
 243. Pingback: Makeup sets
 244. Pingback: pg slot
 245. Pingback: situs slot
 246. Pingback: itsMasum.Com
 247. Pingback: catskills hotel
 248. Pingback: 300 wsm ammo
 249. Pingback: 25-06 ammo
 250. Pingback: 300 win mag ammo
 251. Pingback: 3 408 cheytac
 252. Pingback: effexor vs lexapro
 253. Pingback: flomax angioedema
 254. Pingback: cozaar medication
 255. Pingback: what is diltiazem
 256. Pingback: amitriptyline dose
 257. Pingback: hacker film
 258. Pingback: nang tanks
 259. Pingback: celecoxib warnings
 260. Pingback: baclofen reviews
 261. Pingback: itsmasum.com
 262. Pingback: itsmasum.com
 263. Pingback: itsmasum.com
 264. Pingback: chatrandom text
 265. Pingback: stranger chat
 266. Pingback: chat with females
 267. Pingback: chat online
 268. Pingback: itsmasum.com
 269. Pingback: itsmasum.com
 270. Pingback: itsmasum.com
 271. Pingback: itsmasum.com
 272. Pingback: what is remeron
 273. Pingback: protonix
 274. Pingback: acarbose efficacy
 275. Pingback: actos colegial
 276. Pingback: sitagliptin 20 mg
 277. Pingback: vienna jobs
 278. Pingback: uk jobs
 279. Pingback: lahore jobs
 280. Pingback: ivermectin 200
 281. Pingback: newyorkcity jobs
 282. Pingback: search london jobs
 283. Pingback: sildenafil 100
 284. Pingback: ivermectin buy nz
 285. Pingback: ivermectin 4
 286. Pingback: ivermectin ireland
 287. Pingback: ivermectin 10 mg

Reacties zijn gesloten.