Koningschieten & Bogen 2023

Op maandag 28 augustus 2023 zal het Sint Hubertus Gilde na vier jaar weer gaan schieten om een nieuwe koning op het gildeterrein aan de Tramweg.

Koningschieten
Wij hopen jullie met de kermis in groten getale te mogen ontmoeten en nodigen iedereen uit om op maandag 28 augustus vanaf 10.30 uur te komen kijken naar het koningschieten op ons schietterrein op de Tramweg in Liessel.

Op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus bezoeken we alle buurten met een boog.

We hebben maar liefst 29 inschrijvingen binnen gekregen, dus het animo is onverminderd groot. Hiervoor zijn we op voorhand al enorm dankbaar, want hiermee houden we deze jarenlange vierjaarlijkse dorps traditie levend.


Zie hieronder wanneer wij bij de Erebogen te vinden zijn in Liessel (of download het overzicht hier):

Dinsdag 29 augustus

Plaats:Tijd:
Gildemis09.00 uur
Vendelgroet Kapelaan/pastoor + foto maken gilde10.00 uur
Hoofdstraat (bij de molen)10.30 uur
Tramweg11.15 uur                                         
Mgr. Berkvensstraat (bij de sporthal)12.00 uur
Hazeldonkseweg12.45 uur
Hutten13.45 uur
Zand14.30 uur
Kennelweg/Tramweg                                          15.15 uur
Leijsingweg           16.00 uur
Moorveld16.45 uur
Regenweg (achter)17.45 uur
Berktsedijk18.30 uur
Regenweg ( voor )19.30 uur
Loon Voor20.15 uur
Marma Bar21.00 uur

Woensdag 30 augustus

Plaats:Tijd:
Bijeenkomst in het gilde huis08.30 uur
Hoofdstraat ( De Koome )09.00 uur
De Zonnebloem09.40 uur
Gasterij/Hovenier + boog Wellenshof  10.10 uur
Overloop11.00 uur
Oude Molen/Molenweg11.40 uur
Grasveld Banierveld12.20 uur
Hoofdstraat  ( t.h.v. garage v. Oosterhout )13.00 uur
Hoogveld                                                 13.40 uur
Kesselaar14.20 uur
Nieuwstraat (nr. 31)15.00 uur
Hazelaar  (parkeerplaats zandbak )15.40 uur
Hoofdstraat (thv nr 18)16.40 uur
St. Hubertusstraat17.20 uur
St. Servatiusstraat18.00 uur
St. Antoniusstraat18.40 uur
Zandstraat19.20 uur
Koning naar huis brengen 20.00 uur

Bogenbal
Het Bogenbal waar de mooiste bogen bekend worden gemaakt met een prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 9 september bij ‘t Lijssels Vertier vanaf 20.30. Om 21.30 uur zal de prijsuitreiking starten, gevolgd door een gezellige feestavond met entertainment. Zegt het voort in uw buurt en welkom! Tevens zal hier ook de officiële prijsuitreiking van de dorpscompetitie van het kruisboogschieten worden gedaan.

Aanmelden boog

Een boog aanmelden is niet meer mogelijk.

Hieronder treft u de voorschriften voor het plaatsen van een boog en andere zaken waar u rekening mee dient te houden.

Voorschriften plaatsen Erebogen in Liessel (opgesteld door gemeente Deurne)
Op grond van artikel 9.1.1. van de verordening fysieke leefomgeving Deurne 2021 is geen ontheffing nodig voor het plaatsen van erebogen als u zich aan de hieronder genoemde voorschriften houdt:

 1. het plaatsen van bogen mag geen schade toebrengen aan de weg, of een belemmering of gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg dan wel een belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de weg.
 2. Er moet tenminste een vrije doorgang worden gelaten voor de voetgangers op het trottoir.
 3. De doorgang voor hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn.
 4. Als de bogen over de rijbaan worden geplaatst, moet de doorrijhoogte over de gehel wegbreedte minimaal 4,2 meter en de doorrijbreedte minimaal de wegbreedte bedragen.
 5. De bogen mogen het zicht op de verkeersborden niet belemmeren.
 6. De bogen moeten windvast verankerd zijn en de constructie moet berekend zijn op de optredende belastingen.
 7. Er mag niet machinaal worden gegraven in de grond (of hier moet een klic-melding voor zijn ingediend, zie klicmelding.nl)
 8. Eventuele verzakkingen dan wel schades aan de bogen moeten meteen worden gecorrigeerd
 9. De gemeente Deurne wordt hierbij onherroepelijk gevrijwaard voor alle aanspraken van en/of moeilijkheden met derden, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bogen.
 10. De gemeente Deurne is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het plaatsen van de bogen.
 11. Alle aanwijzingen en bevelen van de daartoe bevoegde personen, gegeven in het belang van de veiligheid op de weg, moeten meteen en nauwkeurig worden opgevolgd.


Met een aanhanger/kar op pad? Vraag ontheffing aan!
De gemeente heeft aangegeven dat er ook in 2023 weer ontheffing aangevraagd kan worden voor personenvervoer met een aanhanger. Dit kan tot 1 augustus via DIT DOCUMENT (klik) en stuur het volledig ingevuld door naar info@deurne.nl.