Koningschieten & Bogen 2023

Op maandag 28 augustus 2023 zal het Sint Hubertus Gilde na vier jaar weer gaan schieten om een nieuwe koning op het gildeterrein aan de Tramweg. Op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus bezoeken we alle buurten met een boog. Wij kijken er naar uit om ook dit jaar deze traditie weer met Liessel te vieren!

Exacte tijden zullen volgen zodra het volledige programma bekend is.

AANKONDIGING: op zaterdag 9 september is het BOGENBAL in het Lijssels Vertier.

Aanmelden boog

Gaat u met uw buurt weer een ereboog maken? Wij komen graag langs en maken weer een mooie (fiets)route voor belangstellenden om alle mooie creaties te bezoeken!

Het aanmelden van uw boog kan via deze link: https://docs.google.com/forms/d/1b3GRG8OkjIwKFtxZBS4cH7eAknqE3CXcMs4fJhggak8/

Voorschriften plaatsen Erebogen in Liessel (opgesteld door gemeente Deurne)
Op grond van artikel 9.1.1. van de verordening fysieke leefomgeving Deurne 2021 is geen ontheffing nodig voor het plaatsen van erebogen als u zich aan de hieronder genoemde voorschriften houdt:

 1. het plaatsen van bogen mag geen schade toebrengen aan de weg, of een belemmering of gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg dan wel een belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de weg.
 2. Er moet tenminste een vrije doorgang worden gelaten voor de voetgangers op het trottoir.
 3. De doorgang voor hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn.
 4. Als de bogen over de rijbaan worden geplaatst, moet de doorrijhoogte over de gehel wegbreedte minimaal 4,2 meter en de doorrijbreedte minimaal de wegbreedte bedragen.
 5. De bogen mogen het zicht op de verkeersborden niet belemmeren.
 6. De bogen moeten windvast verankerd zijn en de constructie moet berekend zijn op de optredende belastingen.
 7. Er mag niet machinaal worden gegraven in de grond (of hier moet een klic-melding voor zijn ingediend, zie klicmelding.nl)
 8. Eventuele verzakkingen dan wel schades aan de bogen moeten meteen worden gecorrigeerd
 9. De gemeente Deurne wordt hierbij onherroepelijk gevrijwaard voor alle aanspraken van en/of moeilijkheden met derden, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bogen.
 10. De gemeente Deurne is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het plaatsen van de bogen.
 11. Alle aanwijzingen en bevelen van de daartoe bevoegde personen, gegeven in het belang van de veiligheid op de weg, moeten meteen en nauwkeurig worden opgevolgd.


Met een aanhanger/kar op pad? Vraag ontheffing aan!
De gemeente heeft aangegeven dat er ook in 2023 weer ontheffing aangevraagd kan worden voor personenvervoer met een aanhanger. Dit kan via DIT DOCUMENT (klik).