Oud Papier & Zwerfaval

Elke eerste zaterdag van de maand wordt er in Liessel en het buitengebied door het Sint-Hubertus Gilde & Harmonie St. Cecilia oud papier opgehaald.

Nieuw vanaf 2017 is dat het Sint-Hubertusgilde ook een aantal keer per jaar zwerfafval in Liessel zal opruimen. Zo dragen we samen bij aan een net en schoon Liessel!

Ter volledigheid vind u hieronder een schema van alle data voor het oud papier en het opruimen van het zwerfafval.

Oud Papier
Zaterdag 06 januari 2018
Zaterdag 03 februari 2018
Zaterdag 03 maart 2018
Zaterdag 7 april 2018
Zaterdag 05 mei 2018
Zaterdag 02 juni 2018
Zaterdag 07 juli 2018
Zaterdag 04 augustus 2018
Zaterdag 01 september 2018
Zaterdag  06 oktober 2018
Zaterdag 03 november 2018
Zaterdag 01 december 2018
Zwerfafval
Zaterdag 6 januari 2018
Zaterdag 17 februari 2018
Zaterdag 31 maart 2018
Zaterdag 19 mei 2018
Zaterdag 30 juni 2018
Zaterdag 18 augustus 2018
Zaterdag 6 oktober 2018
Zaterdag 17 november 2018