Oud Papier & Zwerfaval

Elke eerste zaterdag van de maand wordt er in Liessel en het buitengebied door het Sint-Hubertus Gilde & Harmonie St. Cecilia oud papier opgehaald.

Daarnaast zal het Sint-Hubertusgilde ook een aantal keren per jaar zwerfafval in Liessel opruimen. Zo dragen we samen bij aan een net en schoon Liessel!

Ter volledigheid vind u hieronder een schema van alle data voor het oud papier en het opruimen van het zwerfafval.

Oud Papier
zaterdag 5 januari 2019
zaterdag 2 februari 2019
zaterdag 2 maart 2019
zaterdag 6 april 2019
zaterdag 4 mei 2019
zaterdag 1 juni 2019
zaterdag 6 juli 2019
zaterdag 3 augustus 2019
zaterdag 7 september 2019
zaterdag 5 oktober 2019
zaterdag 2 november 2019
zaterdag 7 december 2019
Zwerfafval
zaterdag 5 januari 2019
zaterdag 16 februari 2019
zaterdag 30 maart 2019
zaterdag 18 mei 2019
zaterdag 29 juni 2019
zaterdag 17 augustus 2019
zaterdag 5 oktober 2019
zaterdag 16 november 2019