OPROEP – Oud papier in Liessel

Beste inwoners van Liessel,


Maandelijks zamelen wij, het Sint-Hubertusgilde en muziekvereniging Tune, het oud papier in.
Helaas wordt het papier steeds vaker aangeboden in kliko-containers of rolcontainers.
Omdat wij handmatig laden is het voor ons onmogelijk om deze containers te ledigen.

Wij willen u daarom verzoeken het oud papier aan te bieden in kartonnen dozen.
Met ingang van het nieuwe jaar zullen wij de containers niet meer ledigen.


Daarnaast vragen wij u vriendelijk het oud papier met uw buren zoveel mogelijk bij elkaar te
zetten op een centraal punt. Dit vereenvoudigt voor ons het laden aanzienlijk.
Op plaatsen waar wij met de vrachtwagen terug uit de straat in moeten rijden, vragen wij u
om het oud papier gezamenlijk vooraan in de straat klaar te zetten zodat wij het daar op
kunnen laden.

Wij denken dat bovengenoemde punten voor u een kleine moeite zijn en voor
ons een groot gemak.

LET OP: GEWIJZIGDE INZAMELINGSDATUM
1 januari 2022 valt op een zaterdag, op deze dag wordt er geen papier ingezameld. De
inzameldag is verplaatst naar woensdag 5 januari. Gelieve het papier op deze dag voor 09.00
uur buiten te plaatsen.

Mochten er vragen zijn m.b.t. bovenstaande, neem gerust contact met ons op per e-mail:
secr.hubertusgildeliessel@gmail.com

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Sint-Hubertusgilde Liessel en Muziekvereniging Tune