Alle berichten van Huubke de Beheerder

Kruisboogschieten – Doe jij ook mee met de Liesselse dorpscompetitie? Geef je op!Eind 2022 hebben de buurten in Liessel per mail informatie ontvangen om mee te doen met een competitie kruisboogschieten bij het Sint Hubertus Gilde. Ondertussen zijn er al zo’n 10 teams die zich hebben opgegeven om mee te doen met dit laagdrempelige en bovenal gezellige initiatief.

Zin om ook mee te doen met jouw buurt? Twijfel niet en geef je op! Voor opgave en verdere informatie kun je terecht bij Frits Kuijten via fr.kuijten@outlook.com of 06 – 52 60 62 87.

Let op: opgeven kan tot 25 januari!

OPROEP – Oud papier in Liessel

Beste inwoners van Liessel,


Maandelijks zamelen wij, het Sint-Hubertusgilde en muziekvereniging Tune, het oud papier in.
Helaas wordt het papier steeds vaker aangeboden in kliko-containers of rolcontainers.
Omdat wij handmatig laden is het voor ons onmogelijk om deze containers te ledigen.

Wij willen u daarom verzoeken het oud papier aan te bieden in kartonnen dozen.
Met ingang van het nieuwe jaar zullen wij de containers niet meer ledigen.


Daarnaast vragen wij u vriendelijk het oud papier met uw buren zoveel mogelijk bij elkaar te
zetten op een centraal punt. Dit vereenvoudigt voor ons het laden aanzienlijk.
Op plaatsen waar wij met de vrachtwagen terug uit de straat in moeten rijden, vragen wij u
om het oud papier gezamenlijk vooraan in de straat klaar te zetten zodat wij het daar op
kunnen laden.

Wij denken dat bovengenoemde punten voor u een kleine moeite zijn en voor
ons een groot gemak.

LET OP: GEWIJZIGDE INZAMELINGSDATUM
1 januari 2022 valt op een zaterdag, op deze dag wordt er geen papier ingezameld. De
inzameldag is verplaatst naar woensdag 5 januari. Gelieve het papier op deze dag voor 09.00
uur buiten te plaatsen.

Mochten er vragen zijn m.b.t. bovenstaande, neem gerust contact met ons op per e-mail:
secr.hubertusgildeliessel@gmail.com

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Sint-Hubertusgilde Liessel en Muziekvereniging Tune

Jaarvergadering Sint Hubertus Gilde Liessel 2020

JAARVERGADERING 2020

Op dinsdag 10 maart vond onze jaarvergadering plaats, waar we met tevredenheid hebben teruggeblikt op 2019 met het Koningschieten, Bogenfeest en Gildefeest als hoogtepunten. Ook hebben we onze activiteitenkalender voor 2020 na gezamenlijk goedvinden vastgesteld.

Binnen het bestuur hebben er enkele statutaire wisselingen plaatsgevonden.

Herbert Welten heeft aangegeven na 3 periodes van 3 jaar zich niet meer herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Gelukkig houden we Herbert als lid binnen het gilde zien als trotse drager van het Gildevaandel.

Charles Damen heeft na 15 jaar in het dagelijks bestuur besloten om niet herkiesbaar te zijn als secretaris. Wel blijft Charles binnen het bestuur actief en zal de taken van Herbert overnemen door zich te ontfermen over de attributen en kleding.

Willy Rijnders zal als nieuw bestuurslid toetreden en zorg gaan dragen voor ons gildeterrein en gildehuis.

Binnen het dagelijks bestuur zal de functie van secretaris vanaf heden door Mark Joosten ingevuld worden, die volgens traditie na het roken van de pijp is toegetreden tot het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris).

Sint Hubertus Gilde Liessel - Secretaris Mark Joosten
Mark Joosten treedt als secretaris toe tot het dagelijks bestuur van het Gilde.

Wij danken Herbert voor zijn inzet in het bestuur en Charles voor zijn jarenlange inzet als secretaris. Wij wensen Charles, Willy en Mark veel succes toe met hun nieuwe functies binnen het bestuur van het Gilde.

Op naar een mooi 2020!

Kippenvelmomentjes – een oprecht dankjewel!

“Gildefeest in Liessel, een week of twee na het bekend worden van de nieuwe koning”

Dat idee begon een jaar of drie geleden te borrelen bij enkele leden van het Sint Hubertus Gilde. Ondertussen is dit idee op 7 & 8 september werkelijkheid mogen worden en is dat wat we voor ogen hadden helemaal gelukt!

Een schitterend ogend dorp met de bogen die zijn blijven staan, een prachtig wedstrijdterrein op de Smeltkroes, een geweldig mooie optocht, het Liesselse Jeugdgilde, het bezoek van onze Poolse vrienden van het Sint Hubertus Gilde uit Wloszakowice, perfecte weersomstandigheden en een grote mate aan saamhorigheid en verbroedering…. Zomaar een greep uit de vele hoogtepunten van ons Gildefeest.

Het Koningschieten en Bogenfeest mogen wij ook noteren als een editie voor in de boekjes. Een zonovergoten drukbezochte maandag op het schietterrein, waar Jan en Anita Verberne zich na het 189 e schot het nieuwe koningspaar van het Sint Hubertus Gilde mogen noemen voor de komende 4 jaar.

Op dinsdag en woensdag hebben we maar liefst 30 prachtige bogen bezocht. Van groot tot klein, traditioneel en modern: het zag er schitterend uit! De ontvangst van alle buurten waren overweldigend en buitengewoon gastvrij.

De afgelopen weken waren erg bijzonder, zowel voor het Sint Hubertus Gilde als voor de Liesselse gemeenschap. De saamhorigheid van de buurten voor, tijdens en ook na het bogenfeest en jullie grote belangstelling tijdens ons Gildefeest heeft ons enorm goed gedaan. Niet alleen “Hulde aan de Koning”, maar vooral “Hulde aan Liessel”.

We hebben samen laten zien dat het Sint Hubertus Gilde leeft in Liessel. Dank hiervoor!

De saamhorigheid en verbroedering die jullie de afgelopen weken hebben meegemaakt zijn het fundament van tradities in het dorp én de toekomst van het Sint Hubertus Gilde.
Om deze tradities en toekomst te waarborgen staan wij dan ook open voor nieuwe gildebroeders die een onderdeel willen zijn van deze toekomst en deel uit willen maken van ons broederschap.

Wil jij met het Sint Hubertus Gilde op pad en bijvoorbeeld te vendelen, een bazuin te blazen of te (kruisboog)schieten op Gildefeesten of tijdens andere activiteiten? Meld je dan gerust bij een van onze leden of neem contact op met onze hoofdman (voorzitter) Hans van Someren via 06 – 53 21 72 38.

Wij gaan nog even nagenieten van al het moois dat er de afgelopen weken op ons is afgekomen. In ieder geval tot snel!

Gildefeest, Liessel

Uitslagen Kring Gildefeest

Tijdens een fantastisch gildefeest in Liessel is er op diverse fronten gestreden om de prijzen.

Hieronder zijn de uitslagen per wedstrijdonderdeel te vinden (via Gildenkring Peelland)

Algemeen Klassement:    Kringdag_2019_Liessel_Algemeen_klassement.pdf
Jeugd:                                      Kringdag_2019_Liessel_Jeugd.pdf
Geweerschieten:                      Kringdag_2019_Liessel_Geweerschieten.pdf
Kruisboog op Wip:                    Kringdag_2019_Liessel_Kruisboog_op_wip.pdf
Standaardrijden:                       Kringdag_2019_Liessel_Standaardrijden.pdf
Trommen en Bazuinblazen:     Kringdag_2019_Liessel_Trommen_en_Bazuinblazen.pdf
Vendelen:                                 Kringdag_2019_Liessel_Vendelen.pdf