Alle berichten van Huubke de Beheerder

Kruisboogschieten Liessel

‘t Sloot wint finale kruisboogschieten

Tijdens de finale van de dorpscompetitie kruisboogschieten heeft team ‘t Sloot de meeste punten geschoten. Het ging nek-aan-nek met team Hazeld(r)onk, maar uiteindelijk werd er met een verschil van 2 punten gewonnen. Van harte gefeliciteerd🏆🥳!

De afgelopen 4 maanden is er fanatiek geschoten en zijn er vele gezellige vrijdagavonden geweest. Mooi om te zien dat er zoveel enthousiasme is onderling.

Bedankt allemaal voor de mooie strijd en hopelijk tot de volgende keer!

Finale kruisboogschieten op vrijdag 22 maart


Na het succes het afgelopen voorjaar is er voor de winterperiode 2023-2024 weer enthousiast gereageerd om een dorpscompetitie kruisboogschieten in Liessel te houden. De afgelopen maanden is er dan ook weer flink geschoten door alle buurten.

We kunnen terugzien op een fanatieke strijd, waarin het niveau zienderogen omhoog gaat. Erg mooi om te zien dat iedereen er nog steeds zo’n zin in heeft!

OP VRIJDAG 22 MAART WORDT DE FINALE GESCHOTEN MET DE BESTE 4 TEAMS, TE WETEN:
1) Hazeldonk
2) ‘t Sloot
3) Sint Servatiusstraat
4) Hoofdstraat Molen

U bent van harte welkom om de finale bij te wonen! Vanaf 19.30 in Ons Gildehuis op de Tramweg.

Sint Servatiusstraat wint dorpscompetitie Kruisboogschieten

Na een spannende strijd heeft de Sint Servatiusstraat op vrijdag 23 juni de finale gewonnen van de buurtcompetitie kruisboogschieten en mogen zij de wisseltrofee een mooi plekje op de schouw gaan geven. Het was erg spannend, want met een totaal van 320 punten voor de winnaars, volgden De Hei A en Hoofdstraat Midden met een gelijke stand van 319 punten.

Om dit gelijkspel te beslissen werden er nog 4 pijlen geschoten. Uiteindelijk mocht Hoofdstraat Midden zich ‘best of the rest’ noemen.Een minimaal verschil, met een maximaal resultaat: strijd en plezier in Liessel! Daar gaat het om en dankzij het enthousiasme van de vele buurten smaakt dit absoluut naar meer.

Op het BOGENBAL op zaterdag 9 september in het Lijssels Vertier zal de wisseltrofee officieel worden uitgereikt.

Een dankjewel voor de vele enthousiaste deelnemers en ook een dankjewel voor de organisatie, die zich hier de afgelopen 17 weken 300% voor hebben ingezet.

Van harte gefeliciteerd allemaal!

De Wisseltrofee
Hoofdstraat Midden – 2e plaats
De Hei A – 3e plaats
De organisatie

Buurtcompetitie Kruisboogschieten 2023

Deze competitie wordt gehouden in het gebouw van het St. Hubertusgilde aan de Tramweg
in Liessel. De competitie start op vrijdag 3 maart en loopt tot uiterlijk 30 juni 2023.

Er zijn dus 18 vrijdagen beschikbaar. Op bevrijdingsdag, 5 mei, is er geen competitie. Er hebben zich 15 ploegen opgegeven en er wordt per wedstrijdavond door 3 teams geschoten en elk team schiet op 3 wedstrijddagen. Dit houdt in dat er op 15 vrijdagavonden wordt geschoten. Op
de finaleavond schieten de drie teams die tijdens de competitie de meeste punten hebben
behaald om de zilveren kruisboog. Dus in totaal schieten we op 16 vrijdagavonden.

Op elk vrijdagavond starten we om 19.30 uur met het schieten en de teams dienen dan
uiterlijk om 19.15 uur aanwezig te zijn. Het bestuur van het Gilde heeft met de
buurtbewoners afgesproken dat de activiteiten in het gildehuis om 24.00 uur afgelopen
dienen te zijn, dit om overlast voor die bewoners te voorkomen.

In het Gildehuis is het mogelijk om fris en zwakalcoholische dranken te gebruiken. De
munten daarvoor zijn verkrijgbaar bij de bar tegen betaling van 2 euro per munt. De koffie
en thee bij binnenkomst is gratis.

Aan de wedstrijden mag deelgenomen worden door schutters die door de afzonderlijke
buurten zijn opgegeven. Dus 4 schutters per team. Per team mogen ook jeugdschutters
deelnemen, maar een team mag niet enkel uit jeugdschutters bestaan. Een jeugdschutter is
iemand die de leeftijd van 16 of 17 jaar heeft en onder begeleiding staat van een volwassen
schutter.

Er zijn 15 teams opgegeven, nl.:

 1. ’t Zaand
 2. Oude Molen/Molenweg
 3. Hoofdstraat achter
 4. Loon
 5. De Overloop
 6. Hoofdstraat voor
 7. St. Servatiusstraat
 8. De Hei A
 9. De Hei B
 10. Den Tram
 11. St. Hubertusstraat
 12. Mgr. Berkvensstraat
 13. Hoofdstraat Midden A
 14. Hoofdstraat midden B
 15. Berktsedijk.
  Bij de Federatie van Gilden is een wedstrijdreglement in concept gereed. Zodra dit
  reglement is aangenomen dienen de daarin gestelde regels te worden nageleefd. We
  hebben nu een eigen reglement opgesteld dat in elk gevaL voldoet aan de regels die er
  thans bekend zijn. Dit reglement tref je hieronder.

  We wensen alle teams een fijne en sportieve competitie toe.

  De organisatie.

Reglement

 1. De aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen door de schutters strikt te worden
  nageleefd.
 2. De ruimte waarbinnen de schietbaan is gelegen mag alleen betreden worden door
  de wedstrijdleiding en de opgeroepen schutter. De overige aanwezigen dienen zich
  voor het rood-witte lint te begeven.
 3. De wedstrijdleiding spant voor elk te nemen schot de boog en legt de pijl op de
  kruisboog. De schutters is het niet toegestaan dit zelf te doen.
 4. De wedstrijdleiding haalt de geschoten pijl op en roept om wat er geschoten is. De
  score wordt bijgehouden door een lid van de wedstrijdleiding.
 5. Elk team schiet op 3 aangewezen vrijdagen. De totaalscore over die 3 vrijdagen
  bepaalt of deel kan worden genomen aan de de finale. De teams met het hoogst
  aantal punten over de 3 wedstrijddagen strijden op de finaledag om de zilveren
  kruisboog. Bij gelijke stand wordt er door de betreffende teams 3 pijlen extra
  geschoten door de schutter die door de teams worden aangewezen.
 6. Op elke eerste wedstrijddag van elke ploeg dient een deelnemerslijst van schutters
  per team te worden ingeleverd. (naam en leeftijd).

  Wedstrijdschema:
  3 maart: ’t Zaand – Oude Molen/Molenweg – Hoofdstraat achter
  10 maart: Loon – De Overloop – Hoofdstraat voor
  17 maart: St. Servatiusstraat – De Hei A – Den Tram
  24 maart: St. Hubertusstraat – Mgr. Berkvensstraat – Hoofdstraat midden A
  31 maart: Berktsedijk – De Hei B – Hoofdstraat midden B
  7 april : Loon – ’t Zaand – Hoofdstraat midden A
  14 april : Oude Molen/Molenweg – De Overloop – St. Hubertusstraat
  21 april: Hoofdstraat achter – Hoofdstraat voor – Mgr. Berkvensstraat
  28 april: Berktsedijk – St. Servatiusstraat – Den Tram
  5 mei geen wedstrijden.
  12 mei: ’t Zaand – de Hei B – Hoofdstraat midden B
  19 mei: de Hei A – De Overloop – Hoofdstraat achter
  26 mei: Oude Molen/Molenweg – Loon – St. Servatiusstraat

2 juni: St. Hubertusstraat – Berktsedijk – Hoofdstraat voor
9 juni: De Tram – de Hei B – Hoofdstraat midden A
16 juni: de Hei A – Mgr. Berkvensstraat – Hoofdstraat midden B
23 juni: FINALE.

Tot ziens in ons Gildehuis aan de Tramweg.

OPROEP – Oud papier in Liessel

Beste inwoners van Liessel,


Maandelijks zamelen wij, het Sint-Hubertusgilde en muziekvereniging Tune, het oud papier in.
Helaas wordt het papier steeds vaker aangeboden in kliko-containers of rolcontainers.
Omdat wij handmatig laden is het voor ons onmogelijk om deze containers te ledigen.

Wij willen u daarom verzoeken het oud papier aan te bieden in kartonnen dozen.
Met ingang van het nieuwe jaar zullen wij de containers niet meer ledigen.


Daarnaast vragen wij u vriendelijk het oud papier met uw buren zoveel mogelijk bij elkaar te
zetten op een centraal punt. Dit vereenvoudigt voor ons het laden aanzienlijk.
Op plaatsen waar wij met de vrachtwagen terug uit de straat in moeten rijden, vragen wij u
om het oud papier gezamenlijk vooraan in de straat klaar te zetten zodat wij het daar op
kunnen laden.

Wij denken dat bovengenoemde punten voor u een kleine moeite zijn en voor
ons een groot gemak.

LET OP: GEWIJZIGDE INZAMELINGSDATUM
1 januari 2022 valt op een zaterdag, op deze dag wordt er geen papier ingezameld. De
inzameldag is verplaatst naar woensdag 5 januari. Gelieve het papier op deze dag voor 09.00
uur buiten te plaatsen.

Mochten er vragen zijn m.b.t. bovenstaande, neem gerust contact met ons op per e-mail:
secr.hubertusgildeliessel@gmail.com

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Sint-Hubertusgilde Liessel en Muziekvereniging Tune

Jaarvergadering Sint Hubertus Gilde Liessel 2020

JAARVERGADERING 2020

Op dinsdag 10 maart vond onze jaarvergadering plaats, waar we met tevredenheid hebben teruggeblikt op 2019 met het Koningschieten, Bogenfeest en Gildefeest als hoogtepunten. Ook hebben we onze activiteitenkalender voor 2020 na gezamenlijk goedvinden vastgesteld.

Binnen het bestuur hebben er enkele statutaire wisselingen plaatsgevonden.

Herbert Welten heeft aangegeven na 3 periodes van 3 jaar zich niet meer herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Gelukkig houden we Herbert als lid binnen het gilde zien als trotse drager van het Gildevaandel.

Charles Damen heeft na 15 jaar in het dagelijks bestuur besloten om niet herkiesbaar te zijn als secretaris. Wel blijft Charles binnen het bestuur actief en zal de taken van Herbert overnemen door zich te ontfermen over de attributen en kleding.

Willy Rijnders zal als nieuw bestuurslid toetreden en zorg gaan dragen voor ons gildeterrein en gildehuis.

Binnen het dagelijks bestuur zal de functie van secretaris vanaf heden door Mark Joosten ingevuld worden, die volgens traditie na het roken van de pijp is toegetreden tot het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris).

Sint Hubertus Gilde Liessel - Secretaris Mark Joosten
Mark Joosten treedt als secretaris toe tot het dagelijks bestuur van het Gilde.

Wij danken Herbert voor zijn inzet in het bestuur en Charles voor zijn jarenlange inzet als secretaris. Wij wensen Charles, Willy en Mark veel succes toe met hun nieuwe functies binnen het bestuur van het Gilde.

Op naar een mooi 2020!

Kippenvelmomentjes – een oprecht dankjewel!

“Gildefeest in Liessel, een week of twee na het bekend worden van de nieuwe koning”

Dat idee begon een jaar of drie geleden te borrelen bij enkele leden van het Sint Hubertus Gilde. Ondertussen is dit idee op 7 & 8 september werkelijkheid mogen worden en is dat wat we voor ogen hadden helemaal gelukt!

Een schitterend ogend dorp met de bogen die zijn blijven staan, een prachtig wedstrijdterrein op de Smeltkroes, een geweldig mooie optocht, het Liesselse Jeugdgilde, het bezoek van onze Poolse vrienden van het Sint Hubertus Gilde uit Wloszakowice, perfecte weersomstandigheden en een grote mate aan saamhorigheid en verbroedering…. Zomaar een greep uit de vele hoogtepunten van ons Gildefeest.

Het Koningschieten en Bogenfeest mogen wij ook noteren als een editie voor in de boekjes. Een zonovergoten drukbezochte maandag op het schietterrein, waar Jan en Anita Verberne zich na het 189 e schot het nieuwe koningspaar van het Sint Hubertus Gilde mogen noemen voor de komende 4 jaar.

Op dinsdag en woensdag hebben we maar liefst 30 prachtige bogen bezocht. Van groot tot klein, traditioneel en modern: het zag er schitterend uit! De ontvangst van alle buurten waren overweldigend en buitengewoon gastvrij.

De afgelopen weken waren erg bijzonder, zowel voor het Sint Hubertus Gilde als voor de Liesselse gemeenschap. De saamhorigheid van de buurten voor, tijdens en ook na het bogenfeest en jullie grote belangstelling tijdens ons Gildefeest heeft ons enorm goed gedaan. Niet alleen “Hulde aan de Koning”, maar vooral “Hulde aan Liessel”.

We hebben samen laten zien dat het Sint Hubertus Gilde leeft in Liessel. Dank hiervoor!

De saamhorigheid en verbroedering die jullie de afgelopen weken hebben meegemaakt zijn het fundament van tradities in het dorp én de toekomst van het Sint Hubertus Gilde.
Om deze tradities en toekomst te waarborgen staan wij dan ook open voor nieuwe gildebroeders die een onderdeel willen zijn van deze toekomst en deel uit willen maken van ons broederschap.

Wil jij met het Sint Hubertus Gilde op pad en bijvoorbeeld te vendelen, een bazuin te blazen of te (kruisboog)schieten op Gildefeesten of tijdens andere activiteiten? Meld je dan gerust bij een van onze leden of neem contact op met onze hoofdman (voorzitter) Hans van Someren via 06 – 53 21 72 38.

Wij gaan nog even nagenieten van al het moois dat er de afgelopen weken op ons is afgekomen. In ieder geval tot snel!

Gildefeest, Liessel

Uitslagen Kring Gildefeest

Tijdens een fantastisch gildefeest in Liessel is er op diverse fronten gestreden om de prijzen.

Hieronder zijn de uitslagen per wedstrijdonderdeel te vinden (via Gildenkring Peelland)

Algemeen Klassement:    Kringdag_2019_Liessel_Algemeen_klassement.pdf
Jeugd:                                      Kringdag_2019_Liessel_Jeugd.pdf
Geweerschieten:                      Kringdag_2019_Liessel_Geweerschieten.pdf
Kruisboog op Wip:                    Kringdag_2019_Liessel_Kruisboog_op_wip.pdf
Standaardrijden:                       Kringdag_2019_Liessel_Standaardrijden.pdf
Trommen en Bazuinblazen:     Kringdag_2019_Liessel_Trommen_en_Bazuinblazen.pdf
Vendelen:                                 Kringdag_2019_Liessel_Vendelen.pdf