Jaarvergadering Sint Hubertus Gilde Liessel 2020

JAARVERGADERING 2020

Op dinsdag 10 maart vond onze jaarvergadering plaats, waar we met tevredenheid hebben teruggeblikt op 2019 met het Koningschieten, Bogenfeest en Gildefeest als hoogtepunten. Ook hebben we onze activiteitenkalender voor 2020 na gezamenlijk goedvinden vastgesteld.

Binnen het bestuur hebben er enkele statutaire wisselingen plaatsgevonden.

Herbert Welten heeft aangegeven na 3 periodes van 3 jaar zich niet meer herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Gelukkig houden we Herbert als lid binnen het gilde zien als trotse drager van het Gildevaandel.

Charles Damen heeft na 15 jaar in het dagelijks bestuur besloten om niet herkiesbaar te zijn als secretaris. Wel blijft Charles binnen het bestuur actief en zal de taken van Herbert overnemen door zich te ontfermen over de attributen en kleding.

Willy Rijnders zal als nieuw bestuurslid toetreden en zorg gaan dragen voor ons gildeterrein en gildehuis.

Binnen het dagelijks bestuur zal de functie van secretaris vanaf heden door Mark Joosten ingevuld worden, die volgens traditie na het roken van de pijp is toegetreden tot het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris).

Sint Hubertus Gilde Liessel - Secretaris Mark Joosten
Mark Joosten treedt als secretaris toe tot het dagelijks bestuur van het Gilde.

Wij danken Herbert voor zijn inzet in het bestuur en Charles voor zijn jarenlange inzet als secretaris. Wij wensen Charles, Willy en Mark veel succes toe met hun nieuwe functies binnen het bestuur van het Gilde.

Op naar een mooi 2020!